55. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 12.06.2019 19:01 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk poteka razvoj plodičev (73 – 74 po lestvici BBCH).

Za redno varstvo pred jablanovim škrlupom svetujemo nadaljevanje pristopa s preventivno delujočimi pripravki: DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Pri sredstvih na osnovi aktivne snovi kaptan bodite v primeru močnejšega sončnega obsevanja in višjih temperatur pozorni na morebitno fitotoksičnost.

Proti okužbam z jablanovo pepelovko priporočamo: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), TERCEL (2,5 kg/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO 50 WG (0,15 kg/ha), ZATO PLUS (1,9 kg/ha) ali FLINT (0,15 kg/ha), ki delujejo tudi na škrlup in imajo učinek na nekatere povzročitelje listnih pegavosti. Temu tipu obolenj, ki povzroči prezgodnje odpadanje listja in poškodbe plodov, je potrebno v trenutnih nanosih posvetiti posebno pozornost. Upoštevajte število uporab, ker se pred spravilom pridelka uporabljajo tudi proti skladiščnim boleznim. Sicer proti pepelovki redno dodajajte ŽVEPLOVE PRIPRAVKE.

Nadzor razvoja listnih pegavosti je pomemben v ekološki pridelavi. Omejujte jih z izmenjujočo uporabo sredstva za krepitev rastlin MYCOSIN (12–15 kg/ha) v kombinaciji z močljivim žveplom ter pripravka VITISAN (7,5 kg/ha), ki omejuje razvoj mušje pegavosti, sajavosti plodov, škrlupa in pepelastih plesni.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju še vedno na največ 8 do 10 dni.

V primeru neurja s točo, je potrebno počakati, da se listje osuši in opraviti varstvo s sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80 WG, SCAB 80 WG ali SCAB 480 SC.

Opozarjamo še na pozornost pri zaznavanju bolezenskih znamenj hruševega ožiga, katere se bi utegnile kazati ob morebitnih cvetnih okužbah. V primeru sumljivih pojavov obvestite službo za varstvo rastlin ali fitosanitarno inšpekcijo. Pozorni bodite tudi na okrasne gostiteljske rastline (ognjeni trn, fotinija, japonska kutina, šmarna hrušica, glog, japonska nešplja, nešplja, jerebika, skorš,…).

Za zaščito pridelka pred gosenicami jabolčnega zavijača uporabite CORAGEN (18 ml/hl, oz. največ 270 ml/ha) ali LASER PLUS (0,3 l/ha; deluje na zgodnje stopnje gosenic (ob zaužitju in dotiku)) ali MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; nanos zaradi večje učinkovitosti opravite v večernem času; priporočena je ponovitev nanosa po 8 sončnih dneh / 2 pretežno oblačna dneva = 1 sončen dan), ki ga uporabite samostojno ali dopolnilno v polovičnem odmerku. Podoben način delovanja ima CARPOVIRUSINE (1 l/ha). Vsi trije so dovoljeni za ekološko pridelavo. Pripravka MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.) in CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha) sta smiselna za aktualno varstvo pred zavijači zlasti v nasadih, kjer prihaja do prerazmnožitev listnih uši.

Pozornost namenite tudi rdeči sadni in navadni pršici. V primeru opaženih 4 - 5 osebkov na list, svetujemo VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), KOROMITE (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l na ha na 1 m višine krošnje), MILBECKNOCK (625 l/ha pri porabi vode 500 l na ha na 1 m višine krošnje) ali MASAI (0,5 kg/ha). V ekološki pridelavi pride v poštev pripravek NATURALIS (1,5 l/ha, pri porabi vode 600-1500 l/ha) in pripravki na osnovi žvepla.

V nasadih hrušk so problematične prerazmnožitve bolšic, katere nadzorujte z VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha), HARPUN (1 l/ha; z delovanjem tudi na zavijače) ali NATURALIS (2 l/ha, pri porabi vode 600-1500 l/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 12.06.2019 19:01
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS