46. VARSTVO VINSKE TRTE - 11.06.2019 14:10 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Zelo toplo vreme v zadnjem tednu je pospešilo rast in razvoj vinske trte. Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte vstopa v fenološko fazo cvetenja (BBCH 60). Na izpostavljenih lokacijah sorte, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat,) že dosegajo fazo BBCH 63 – 64 (30% do 40 % odprtih cvetnih kapic). V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki sta v fazi BBCH 57 (socvetja popolnoma razvita, cvetovi ločeni).

V tem času vinska trta bujno raste. V primeru ploh in neviht bodo izpolnjeni pogoji za nove okužbe s peronosporo vinske trte. Zato poskrbite, da bo listna masa zaščitena. Škropljenje opravite z enim od kombiniranih, sistemično ali polsistemično delujočih pripravki kot so: Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha) ali Orvego (0,8 L/ha), Cymbal (0,25 kg/ha), Magma Triple WG (3kg/ha).

V času prehoda vinske trte v fazo polnega cvetenje, pa lahko v zdravih vinogradih dajte prednost pripravkom kot so: Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Momentum F (4kg/ha), Alleato duo (2-3 kg/ha), Mikal premium F(3 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha), Melody duo WG 66,8 (2-2,5 kg/ha – uporaba do 22.6).

Škropljenje proti peronospori lahko v zdravih vinogradih še vedno opravite tudi s pripravki kot so:

Antracol combi WP 62,8 (2,5 kg/ha – uporaba do 22.6.), Equation pro (0,4 kg/ha), Tanos 50 WG (0,4 kg/ha), Curzate M 72,5 WG (2,3 kg/ha), Moximate 725 WG ali WP (1,9 kg/ha), Moximate plus (1,9 kg/ha), Profilux (2 kg/ha), Nautile DG (2,4 kg/ha), Twingo (3 kg/ha), Enervin (2,5 kg/ha), Reboot (0,4 kg/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Emendo F (1,5 kg/ha), Valis F (1,5 kg/ha), Folpan gold (2 kg/ha) ali Ridomil Gold MZ Pepite (2,5 kg/ha).

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do10 dni.

Uporabite lahko tudi enega od pripravkov kot so: Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha), Mildicut (2L/ha), Videryo F (2,5 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha) ali pripravka na osnovi kalijevaga fosfonata Soriale LX oz. LBG -01F34 (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb). Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

Pripravkom Alleato 80 WG, Cymbal in Equation pro, priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Trenutne vremenske razmere ustvarjajo zelo ugodne pogoje za okužbe in pojav oidija vinske trte.

V tem času za preprečevanje okužb z oidijem priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Luna max (1L7ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Custodia (0,35 L/ha), Misha 20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Kusabi 300 SC (0,25 L/ha), Topas 100 EC(0,3L/ha), Topaze (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Spirox D (0,5 L/ha), Sercadis (0,15 L/ha), Crystal (0,16 L/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha).

Uporabite lahko pav tako pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC ali drugimi pripravki, ki prav tako vsebujejo aktivno snov folpet (Folpan gold, Forum star, Sfinga Exstra WDG, Daimyo F, Vincya F, Videryo F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio, Emendo F, Valis F ali).

Ameriški škržatek

Prve ličinke ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, smo našli 27. maja. Trenutno prevladujejo ličinke L1 razvojnega stadija. Danes, 11. junija smo našli tudi prve ličinke L2 razvojnega stadija. Število le teh je še zelo majhno. O rokih zatiranja in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.


Datum objave obvestila: 11.06.2019 14:10
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS