61. OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK - 10.06.2019 12:05 - Zaključeno


Jablane so večinoma v fazi junijskega trebljenja (BBCH 73), plodiči ki ostajajo na drevju zelo hitro priraščajo, videti je tudi že, da so nekateri poganjki zaključili z rastjo. S prekinitvijo deževnega in hladnega vremena se je končalo tudi obdobje primarnih okužb z jablanovim škrlupom. Kljub temu je potrebno plodiče in listje varovati tudi v poletnem času, saj lahko ob obilnejših plohah in nevihtah vseeno pride do okužb s škrlupom (sekundarnih) ali katerimi drugimi glivami (Diplocarpon, Colletotrichum sp. idr.). Nadaljujte s preventivnim pristopom varstva in opravite škropljenje pred naslednjimi napovedanimi padavinami. Domneva se, da je fungicidna obloga sprana v primeru, če skupno pade več kot 25 mm dežja. Svetujemo uporabo pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih pripravkov z dotikalnim načinom delovanja kot so Antracol, Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Curatio-žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasadov. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov.

 

Jabolčni zavijač

Pretekli teden smo na vseh opazovanih lokacijah beležili visoke ulove jabolčnega zavijača, poleg tega so bile na teh lokacijah tudi temperature v večernih urah ves teden ugodne za njegovo parjenje in odlaganje jajčec (nad 15°C ob 21:30). V nasadih, kjer še ni bilo opravljeno škropljenje proti zavijaču je sedaj, v času izleganja gosenic, čas za prvo škropljenje. Za prvo škropljenje priporočamo uporabo pripravka Coragen, ki je manj nevaren za koristne organizme v sadovnjaku (plenilske pršice, krvavkin najezdnik idr.). Uporabite lahko tudi druge pripravke kot sta Mimic in Runner 240 SC ali katerega izmed neonikotinoinskih pripravkov kot sta Calypso SC480 in Mospilan 20 SG. Neonikotinoinske pripravke je smiselno uporabiti le, če imate težave tudi z listnimi ušmi in jablanovo mokasto ušjo. Raba neonikotinoinskih pripravkov je škodljiva za koristne organizme, kar lahko privede do prerazmnožitve nekaterih škodljivcev kot so pršice prelke in krvava uš.

Za varstvo ekoloških sadovnjakov priporočamo uporabo virusnega pripravka Madex max ali Carpovirusine v polnem odmerku. V nasadih, kjer imate težave tudi z drugimi škodljivimi metulji pa je bolj smiselno uporabiti pripravek Laser plus, ki ima širši spekter delovanja.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!


Datum objave obvestila: 10.06.2019 12:05
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS