47. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 06.06.2019 15:35 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk poteka razvoj plodičev (73 po lestvici BBCH).

Več zaporednih sončnih dni precej prispeva k hitrejšemu zaključku primarnih okužb z jablanovim škrlupom, med tem ko pri spremljanju sproščenih zimskih spor zaznamo le še posamezne askospore. V nasadih z aktivnimi škrlupastimi pegami potekajo sekundarne okužbe, zato je potrebno le te nemudoma zaustaviti. V ta namen uporabite zdravilno delujoč pripravek: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), DIFENZONE (0,2 l/ha), DUAXO KONCETRAT (3,3 l/ha) ali DOMARK 100 EC (0,4 l/ha) v kombinaciji s preventivnim: DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Na površinah, kjer okužb ni zaslediti, lahko opravite le nanos preventivnih fungicidov.

V nasadih s težavami z jablanovo pepelovko svetujemo: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), TERCEL (2,5 kg/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO 50 WG (0,15 kg/ha), ZATO PLUS (1,9 kg/ha), FLINT (0,15 kg/ha). Navedena sredstva delujejo tudi na škrlup in imajo učinek na nekatere povzročitelje listnih pegavosti. Ta tip obolenj, ki lahko povzroči prezgodnje odpadanje listja in poškodbe plodov, se v nasadih že nakazuje. Upoštevajte število uporab, ker se pred spravilom pridelka uporabljajo tudi proti skladiščnim boleznim. Sicer proti pepelovki redno dodajajte ŽVEPLOVE PRIPRAVKE.

Nadzor razvoja listnih pegavosti je pomemben v ekološki pridelavi. Omejujte jih z izmenjujočo uporabo sredstva za krepitev rastlin MYCOSIN (12–15 kg/ha) v kombinaciji z močljivim žveplom ter pripravka VITISAN (7,5 kg/ha), ki omejuje razvoj mušje pegavosti, sajavosti plodov, škrlupa in pepelastih plesni.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju še vedno na največ 8 do 10 dni.

V primeru neurja s točo, je potrebno počakati, da se listje osuši in opraviti varstvo s sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80 WG, SCAB 80 WG ali SCAB 480 SC.

Opozarjamo še na pozornost pri zaznavanju bolezenskih znamenj hruševega ožiga, katere se bi utegnile kazati ob morebitnih cvetnih okužbah. V primeru sumljivih pojavov obvestite službo za varstvo rastlin ali fitosanitarno inšpekcijo. Pozorni bodite tudi na okrasne gostiteljske rastline (ognjeni trn, fotinija, japonska kutina, šmarna hrušica, glog, japonska nešplja, nešplja, jerebika, skorš,…).

Za zaščito pridelka pred gosenicami jabolčnega zavijača lahko uporabite HARPUN (1 l/ha; učinkuje tudi na ameriškega kaparja), INSEGAR 25 WG (0,6 kg/ha) ali CORAGEN (18 ml/hl, oz. največ 270 ml/ha). LASER PLUS (0,3 l/ha) deluje na zgodnje stopnje gosenic (ob zaužitju in dotiku) ter jajčeca, ki jih zadenemo neposredno, ob nanosu. V teh dneh pride v poštev še MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; nanos zaradi večje učinkovitosti opravite v večernem času; priporočena je ponovitev nanosa po 8 sončnih dneh / 2 pretežno oblačna dneva = 1 sončen dan), ki ga uporabite samostojno ali dopolnilno v polovičnem odmerku. Podoben način delovanja ima CARPOVIRUSINE (1 l/ha). Vsi trije so dovoljeni za ekološko pridelavo. Ob zaključku prve dekade meseca junija bodo razmere ustrezne za pripravka na osnovi neonikotinoidov: MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.) ali CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha), ki ju je smiselno koristiti v primeru prerazmnožitev listnih uši. V teh dneh nastopa tudi obdobje primerno za uporabo sredstev iz skupine regulatorjev razvoja gosenic: RUNNER 240 SC (0,45 l/ha) ali MIMIC (1 l/ha). Njuno delovanje proti I. rodu je nekoliko težje predvideti, ker je izleganje gosenic običajno razvlečeno.

V dneh z naraščajočo temperaturo namenite pozornost tudi rdeči sadni in navadni pršici. V primeru opaženih 4 - 5 osebkov na list, svetujemo pripravek: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), KOROMITE (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l na ha na 1 m višine krošnje), MILBECKNOCK (625 l/ha pri porabi vode 500 l na ha na 1 m višine krošnje) ali MASAI (0,5 kg/ha). V ekološki pridelavi pride v poštev pripravek NATURALIS (1,5 l/ha, pri porabi vode 600-1500 l/ha), oz. za oviranje razvoja pripravki na osnovi žvepla.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.06.2019 15:35
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS