114. Varstvo koščičarjev - 30.03.2007 17:30 - Poslano


V deževnem vremenu je velika nevarnost za okužbe koščičarjev z listno luknjičavostjo. Drevje lahko zavarujete s pripravkom kot je CAPTANE 45 WP, DELAN SC 750, MERPAN 50 WP, MERPAN 80 WDG, TRISCABOL ali ZIRAM 76 WG.

Med cvetenjem marelic, sliv, češenj, višenj, breskev in nektarin je v takih razmerah tudi zelo nevarno za okužbe cvetov z monilijo. Cvetoče nasade oz. drevje lahko zavarujete s fungicidom BAYCOR DC 300, CHORUS 75 WG, SYSTHANE 6 FLO ali TELDOR SC 500. Po končanem cvetenju breskev in nektarin opravite zatiranje listnih uši in resarjev. Uporabite lahko pripravek ZOLONE LIQUIDE, CONFIDOR SL 200 ali KOHINOR SL 200. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast.


Datum objave obvestila: 30.03.2007 17:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS