76. OBVESTILO O VARSTVU KORUZE - 31.05.2019 12:23 - Zaključeno


Koruze posejane v aprilu so sedaj na lažjih tleh že vzkalile in imajo 3-5 listov (10 do 20 cm), na težjih hladnejših tleh pa je rast zastala. Koruze so zaradi hladnejšega vremena in predvsem zaradi močne zbitosti in namočenosti tal v stresu in so občutljivejše za herbicide. Pleveli so že vzkalili in kljub hladnejšemu vremenu pridno rastejo.

 

Pri uporabi herbicidov po vzniku koruze v teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo po vzniku koruze, nekateri herbicidi tudi do 8. lista koruze. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov pripravkov in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«! Posebej priporočamo, da preberete vsa opozorila, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

 

SEZNAM HERBICIDOV PO VNZIKU KORUZE 2019

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDO, KI JIH UPORABLJAMO PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 17. 4. 2019

PRIPRAVEK

ODMEREK /ha

DELOVANJE NA,UPORABA

OPOMBE

BROMOTRIL 225 EC

bromoksinil oktanoat 32,75%

1 – 1,5 l/ha

pri fazi 2 – 4 liste koruze

za širokolistne semenske plevele

po vzniku posevka, za ambrozijo

Zaloge v uporabi do 12.8.2019

AKRIS *

Dimetenamid 28%

+ terbutilazin 25%

3 l/ha

Od 2. do 6. Lista koruze

Za enoletne ozko in širokolistne plevele

Datum veljavnosti do 31.10.2019

 

CAMBIO *

Bentazon 32% + dikamba 9%

2 l/ha

lahko dodamo MOČILO

v fazi 2 – 7 listov, za širokolistne (enoletne in večletne) plevele

dobro deluje na slak in osat, za ambrozijo

Datum veljavnosti do 31.5.2019

BASAGRAN 480*, BASAGRAN

bentazon 48%

1,5 – 2 l/ha

V fazi 1 – 5 listov koruze

za širokolistne semenske

Ne deluje na slak slabše na ambrozijo

BASARGAN zaloge do 25.8.2020

BASARGAN 480 Datum veljavnosti do 30.6.2019

HERBOCID Xl

2,4-D DMA 60%

1,25 l/ha

pri fazi 2 – 4 liste koruze oz. 15- 20cm

za širokolistne plevele, slak osat, za ambrozijo.

lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.

 

ESTERON

2,4 D 2-EHE 90,5%

1 l/ha

pri fazi 4 – 6 list koruze

za širokolistne plevele, za ambrozijo

MUSTANG 306 SE 2,4-D 2-EHE 45,242%

+ florasulam 6,25%

0,5 – 0,6 l/ha

do 4 – 5 lista koruze, za širokolistne plevele, slak in osat, za ambrozijo

ELUMIS *

mezotrion –7,5% + Nikosulfuron –3%

Do 1,5 l/ha

Po vzniku od 2-8 listov koruze, za zatiranje

enoletnega širokolistnega in

ozkolistnega plevela.

LAUDIS

tembotrion 4,4 %

1,15 – 2,25 l/ha

Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze

V komb. s herbicidi proti travnim plevelom

Omejitve pri kolobarju!

LAUDIS WG 30

tembotrion 20 %

0,25 – 0,5 kg/ha + močilo

Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze

V komb. s herbicidi proti travnim plevelom.

Omejitve pri kolobarju!

 

LONTREL 100 *

Klorpiralid 10%

 

1 – 1,2 l/ha

 

za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista

 

 

osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak.

Omejitve pri kolobarju !

LONTREL 72SG

Klorpiralid 72%

0,17kg/ha

za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista

osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak.

Omejitve pri kolobarju!

PEAK 75 WG

prosulfuron 75%

20 g/ha

+ močilo

širokolistni pleveli, slak, kislice in osat , za ambrozijo Po vzniku koruze do 7. Lista koruze. Kolobarne omejitve !

STARANE FORTE

Fluroksipir 33,3%

0,54 L/ha

V fazi 2-6 listov koruze

Za širokolistne plevele: plezajoča lakota, breskova dresen, navadna zvezdica, rogovilček, njivski slak.

Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koruza 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika.

 

Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

TANDUS 200 EC

fluroksipir 20%

 

1 l/ha

v fazi 3 – 6 listov, za nekatere širokolistne plevele (kislice,robide)

Tudi slak

 

BANVEL 480 S *

Dikamba -48 %

0,6 l/ha

za širokolistne (enoletne in večletne) pri fazi 2 – 8 list koruze

 

dobro deluje na slak, za ambrozijo

Datum veljavnosti do 31.12.2019

KALIMBA, DICASH

 

Dikamba- 48 %

0,6 l/ha

Za zatiranje širokolistnega plevela

V fazi od 2. do 8 lista koruze, najboljše od 3 – 5 lista koruze

 

Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28ºC, za ambrozijo

 

Datum veljavnosti do 31.12.2019

ARRAT *

Dikamba - 50 %

Tritosulfuron -25%

0,2 kg/ha

od 2 – 8 listov koruze

Za širokolistne plevele

Tudi na slak, za ambrozijo. Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha

Datum veljavnosti do 31.11.2019

ALISEO*

Nikosulfuron 30% + rimosulfuron-15%

70 g/ha

+ močilo Trend 90

Od 2. do 8. lista koruze

Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele

ALISEO PLUS *

Dikamba 60,52%+

Nikosulfuron 9,2%

+

Rimosulfuron2,3%

350 – 440 g/ha +

Močilo Trend 90 v 0,1%

Od 2. do 6. lista koruze

Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele. V času tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 3 ure ne sme deževati.

Za ambrozijo (dikamba)

ARIGO

Mezotrion 36%

+ Nikosulfuron 12%

+ rimosulfuron 3%

330 g/ha

+ močilo Trend 90

v 0,1%

Od 2. do 8. lista koruze

Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele

 

HARMONY 50 SX

tifensulfuron -metil 50%

22,5 g/ha

+ močilo

pri fazi 2 – 8 listov koruze, za zatiranje širokolistnih plevelov

tudi za ščir in metlike.

Datum veljavnosti do 30.6.2019

 

EQUIP

Foramsulfuron- 2,25%

2 – 2,5 l/ha

Močilo je že dodano!

za travne in enoletne širokolistne plevele; v fazi 2 – 6 listov koruze

tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pirnica, za ambrozijo.

Datum veljavnosti do 31.7.2019

MAISTER OD

Foramsulfuron- 3%

jodosulfuron.-metil natrij- 1%

 

1,5 l/ha

ozkolistni in širokolistni pleveli v fazi 2 – 6 listov koruze

tudi za slak, za ambrozijo

Zaloge v uporabi do 4.7.2019

TAROT 25 WG * rimisulfuron 25 %

40 – 60 g/ha

+ močilo

Od 2. do 8. lista koruze

za travne plevele in nekatere širokolistne, divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon

MOTIVELL* ali

SAMSON 4 SC* ali BANDERA *

Nikosulfuron – 4%

1 l/ha

za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba in za nekat. enoletne širokolistne plevele 3 – 8. list koruze

ne deluje na slak ,za ščir, slabše na ambrozijo.V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevele !

Datum veljavnosti do 31.12.2019

KELVIN* ali KELVIN OD*

Nikosulfuron – 4%

1 1l/ha

za travne in za nekatere enoletne

širokolistne plevele,

3 – 6. list koruze

Datum veljavnosti do 31.12.2019

NICOSH* ali PRIMERO*

Nikosulfuron – 4%

1l/ha

za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele,

3 – 6. list koruze

PRIMERO Datum veljavnosti do 31.12.2019

 

SAMSON EXTRA 6 OD* ali MILAGRO EXTRA 6OD* ali MOTIVELL EXTRA 6 OD*

Nikosulfuron – 6%

 

0,75 l/ha

 

Po vzniku od 2-8 listov koruze, za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči

in za nekatere enoletne širokolistne plevele. Ne uporablja se jih v sladki koruzi

Datum veljavnosti do 31.12.2019

ENTAIL* ali MILAGRO 240 SC*

Nikosulfuron – 24%

 

0,17 l/ha

Po vzniku od 2-8 listov koruze, selektivnost za koruzo je najboljša od 3- 5 lista koruze

za zatiranje ozkolistnega

in širokolistnega plevela

Datum veljavnosti do 31.12.2019

TALISMAN

Nikosulfuron – 4%

1,125 l/ha

za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele, 3 – 6. list koruze

Datum veljavnosti do 31.12.2019

 

CLIOPHAR 600 SL

Klopiralid 60%

 

 

0,16-0,2 l/ha

Za zatiranje širokolistnega plevela

V fazi od 2 do 5 listov koruze

Dobro zatira, kamilico,osate,bodiče

Zaloge v uporabi do

20.10.2020 Kolobarne omejitve!

MONSOON ACTIVE

Foramsulfuron 3%

+ tienkarbazon-metil 1%

1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha

Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel

2 l/ha ali 1 + 1 l/ha

Divji sirek

Mogoča deljena aplikacija

Uporaba v fazi od 2-6 list koruze

Datum veljavnosti do 31.7.2019

OSORNO, TEMSA SC

 

Mezotrion 10%

1,5 l/ha

Uporaba v fazi od 2 do 8 listov na koruzi

Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevela, njivske vijolice, ambrozije, plezajoče lakote in nav. slakovec

 

CAPRENO

Tembotrion 34,5%

+ tienkarbazon-metil 6,8%

0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja Uporaba v fazi 2-6 listov koruz

Zatira dresni, belo metliko, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel

S sredstvom se lahko tretira, ko so rastline suhe.

Sredstvo lahko uporabimo samo 1x v rastni dobi. Kolobarne omejitve !

NIKITA

Dikamba 31,5%

+ Mezotrion 15%

+ nikosulfron 10%

0,45 kg/ha

Po vzniku koruze v fazi, ko ima koruza razvitih od 2 do 9 listov

Enoletni ter večletni širokolistnega in ozkolistni pleveli, za ambozijo

SPANDIS

Dikamba 40%

+ Nikosulfron 10%

+ prosulfron 4%

0,4 kg/ha

Uporaba, ko sta 2 lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit

za ambozijo

Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela

Datum veljavnosti do 31.12.2019

CALLAM

Dikamba60%+

Tritosulfuron 12.5%

0,3 kg/ha

+ DASH

0,8 – 1 l/ha

Uporaba v fenološki fazi od treh do šestih razvitih listov koruze

Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega

Plevela

 

FOCUS ULTRA

Cikloksidim 10%

Ozkolistni plevel:

2 L/ha ali 1 L/ha

z 1 L/ha močila DASH HC,

Širokolistni plevel

4 L/ha ali 2 L/ha z 2 L/ha

močila DASH HC.

Sredstvo se uporablja po vzniku gojenih rastlin do petih pravih listov

Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega

plevela

NAGANO

Bromoksinil 10%+

Mezotrion 10%

0,5 - 1,0 L/ha

S sredstvom se tretira po vzniku posevka koruze, v fenološki fazi od dveh do osem

razvitih listov koruze

za zatiranje

širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.;KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2019,MKGP,URSVHVVR


Datum objave obvestila: 31.05.2019 12:23
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS