56. Čebulna plesen - 30.05.2019 10:09 - Zaključeno


Pridelovalce čebule opozajamo na pojav čebulne plesni. Znamenja bolezni smo opazili na jesenski čebuli. Ker so sedanje vremenske razmere zelo ugodne za širjenje bolezni na spomladansko čebulo svetujemo, da posevke zavarujete s fungicidom takoj, ko bo možen dostop na njive. Priporočamo predvsem rabo sistemičnega fungicida Ridomil gold MZ pepite, lahko pa uporabite tudi kateri drug registriran fungicid. Za zatiranje čebulne plesni so poleg Ridomila registrirani še Penncozeb 75 DG, bakrovi pripravki - Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP in Cuproxat, ter nekaj pripravkov na osnovi azoksistrobina - Chamane, Mirador 250 EC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC in Zoxis 250 SC.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 30.05.2019 10:09
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS