52. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.6 - 29.05.2019 13:20 - Zaključeno


Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 18 - 19 (8 do 9 listov razprtih). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 16-17 (razprtih 6 – 7 listov).

 

Pogoste in obilne padavine so omogočile začetek novih primarnih okužb s peronosporo vinske trte, povzročile pa so tudi izpiranje škropilne obloge kontaktnih pripravkov. Priporočamo, da se škropljenje opravi takoj po končanih padavinah, presledki med škropljenji pa naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.

 

Za naslednje škropljenje priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha) ali Alleato 80 WG (2,5 kg/ha) ali Alleato duo (1-2 kg/ha) ali Ampexio (0,5 kg/ha) ali Antracol combi WP 62,8 (2,5 kg/ha, zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali Curzate M 72,5 WG (2,3 kg/ha) ali Cymbal (0,125 kg/ha) ali Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha) ali Emendo F (1,5 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Equation pro (0,4 kg/ha) ali Folpan Gold (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2kg/ha) ali Forum MZ WG (2,5 kg/ha) ali Forum star (1,6 kg/ha) ali Gett (2,5 kg/ha) ali Melody duo WG 66,8 (2-2,5 kg/ha, zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali Mikal Flash (4 kg/ha) ali Mikal premium F (3 kg/ha) ali Momentum F (4 kg/ha) ali Momentum trio (3kg/ha) ali Moximate 725 WG oz. WP (1,25 kg/ha) ali Moximate plus (1,25 kg/ha) ali Nautile DG (2,4 kg/ha) ali Orvego (0,8 L/ha) ali Pergado F (1,25 kg/ha) ali Pergado D (1,4 L/ha) ali Pergado MZ (2,5 kg/ha) ali Profiler (3 kg/ha) ali Profilux (1,25 kg/ha) ali Revus (0,6 l/ha) ali Ridomil gold MZ Pepite (2,5 kg/ha) ali Sfinga Extra WDG (1,5 kg/ha) ali Tanos 50 WG (0,4 kg/ha) ali Twingo (3 kg/ha) ali Valis F (1,5 kg/ha).

 

Uporabiti je mogoče tudi pripravka LBG-01F34 ali Soriale LX v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb).

 

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: Daimyo F (2,5 L/ha) ali Mildicut (2 L/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha).

Pripravkom Alleato 80 WG, Cymbal, Equation pro, Profiler in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

 

Vremenske razmere za pojav oidija vinske trte trenutno niso najbolj ugodne, vendar se bo nevarnost za okužbo z otoplitvijo vremena povečala.

 

V vinogradih, kjer se je v lanskem letu oidij močneje pojavljal, priporočamo v tem času uporabo pripravka: Karathane Gold 350 EC (0,5 l/ha) ali Falcon EC 460 (0,4 L/ha). Uporabite lahko tudi enega od naslednjih pripravkov: Baltazar (0,4 L/ha) ali Collis SC (0,4 l/ha) ali Crystal (0,16 l/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Folicur EW 250 (0,4 L/ha) ali Kusabi 300 SC (0,15 L/ha) ali Luna experience (0,375 l/ha) ali Luna max (1 l/ha) ali Mavita (0,2 l/ha) ali Misha 20 EW (0,23 l/ha) ali Mystic 250 EC (0,4 l/ha) ali Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Orius 25 EW (0,4 l/ha) ali Postalon 90 SC (1 do 1,25 l/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Sercadis (0,15 L/ha) ali Spirox D (0,5 l/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 l/ha) ali Talendo (0,25 l/ha) ali Talendo extra (0,08-0,2 l/ha) ali Tebusha 25% EW (0,4 L/ha) ali Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali Topaze (0,3 l/ha) ali Vivando (0,16 l/ha).

 

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC (4 L/ha) ali Pol-Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha) ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – tekoče žveplo (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – granulirano žveplo (4,0 kg/ha) ali Cosinus oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

 

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash, Mikal premium F in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 29.05.2019 13:20
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS