51. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 23.05.2019 14:36 - Zaključeno


Posevki pšenice v SV Sloveniji prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte, časa setve. V tej fenofazi je velika možnost okužb z boleznimi klasa, še posebej fuzarioz žit. Ob napovedanih padavinah se bo nevarnost okužb še dodatno povečala.

 

Fuzarioze žit v pšenici zatiramo v fazi začetka cvetenja žit, ko opazimo prašnike v sredini klasa, pri ječmenu v začetku klasenja.

 

Za zatiranje fuzarioz žit so registrirani sledeči pripravki:

AKTIVNA SNOV

PRIPRAVEK

ODMEREK

KARENCA

benzovindiflupir+protiokonazol

Elatus Era (p, pr)

1 l/ha

42 dni

spiroksamin + tebukonazol + triadimenol

Falcon EC 460 (p)

0,6 l / ha

35 dni

tebukonazol

Folicur EW 250 (p)

1 l/ha

42 dni

epoksikonazol + fenpropimorf

Opus 1 (p, j, o, r, pr, t)

1 – 1,5 l / ha

35 dni

azoksistrobin + ciprokonazol

Mirador xtra (staro Amistar Extra )(p)

0,6 – 1 l/ha

45 dni

tiofanat-metil

Topsin-M (p,t)

1,1 kg/ha

42 dni

metkonazol

Sirena (p)

1,5 l/ha

35 dni

 

Caramba (p)

1,5 l/ha

35 dni

protiokonazol + tebukonazol

Prosaro (p, r, t) *2

1 l/ha

35 dni

tebukonazol

Tebusha 25 % EW (p)

1 l/ha

35 dni

Orius (p)

1 l/ha

Čas uporabe

Baltazar (p)

1 l/ha

42 dni

Buzz Ultra (p)

0,33 kg/ha

35 dni

Star Tebukonazol (j, t, r)

1 l/ha

42 dni

Bounty (p)

0,6 l/ha

35 dni

biksafen + tebukonazol

Zantara (p, j, r, t)

1,5 l/ha

35 dni

biksafen + protiokonazol

Siltra xpro

1 l/ha

Čas uporabe

biksafen+ fluopiram + protiokonazol

Ascra xpro (p, t)

1,5 l/ha

Čas uporabe

difenokonazol+tebukonazol

Magnello (p)

1 l/ha

Čas uporabe

prokloraz + tebukonazol

Zamir (p)

1,5 l/ha

35 dni

azoksistrobin

Tazer 250 SC (p)

0,8 l/ha

35 dni

(p – pšenica, j - ječmen, o – oves, t – tritikala, r – rž, pr - pira)

 

Žitne uši - Prag za zatiranje žitnih uši v času cvetenja znaša 5-8 uši na klas, v sredini mlečne zrelosti pa do 10 uši na klas. Za zatiranje žitnih uši lahko uporabimo:

 

 

AKTIVNA SNOV

PRIPRAVEK

ODMEREK

KARENCA

beta-ciflutrin

Bulldock EC 25 (p, j, o, t, r)

0,3 – 0,5 l/ha

21 dni

lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r)

0,15 l/ha

30 dni

lambda-cihalotrin

Kaiso EG (p, j, o, t, r)

150 g/ha

30 dni

lambda-cihalotrin

Sparviero (p, j, t, r)

0,075 l/ha

28 dni

 

Karis 10 CS (p, j, o)

50 ml/ha

Čas uporabe

pirimikarb

Pirimor 50 WG (p, j, o, t, r)

0,3 kg / ha

35 dni

deltametrin

Decis 2,5 EC (p, j, o, t, r)

0,2 – 0,3 l/ha

30 dni

Decis (p, j, o, t, r)

0,2 – 0,3 l/ha

30 dni

Decis 100 EC (p, j, o)

63 ml/ha

30 dni

cipermetrin+ klorpirifos-metil

Daskor 440 (p, j, o, t, r)

0,625 l/ha

28 dni

flonikamid

Teppeki(p, t, r)

0,14 kg/ ha

28 dni

tau-fluvalinat

Mavrik 240 (p, j, o, t, r)

0,2 l/ha

28 dni (p, r, t), 49 dni (j, o)

Evure (p, j, o, t, r)

0,2 l/ha

28 dni (p, r, t), 49 dni (j, o)

tiakloprid

Biscaya (p, j, o, r, t)

0,3 l/ha

Ćas uporabe

deltametrin

Poleci (p, j, o, t, r)

0,2 -0,3 l/ha

30 dni

dimetoat

Perfekthion (p, r, t)

0,5 l/ha

56 dni

(p – pšenica, j - ječmen, o – oves, t – tritikala, r – rž, pr - pira)

 

Na nekaterih posevkih žit še vedno opažamo močnejši pojav ličink žitnega strgača. Prag škodljivosti znaša ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m². Na posevkih žit, kjer zatiranje še ni bilo opravljeno opažamo poškodbe na zastavičarju. V primeru preseženega praga škodljivosti, lahko uporabite insekticide priporočane v OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED ŠKODLJIVCI z dne 10.5. 2019.

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 23.05.2019 14:36
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS