36. VARSTVO VINSKE TRTE - 22.05.2019 14:25 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi, ko je razprtih 6 do 7 listov (BBCH 16 – 17). Na izpostavljenih legah pa so sorte, ki so hitrejše v razvoju kot je Chardonnay, Rumeni muškat presegajo dolžino mladic 25 cm. V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, kjer so mladice v povprečju dolge 10 do 12 cm.

Peronospora in oidij vinske trte

Tisti, ki ste v teh dneh škropljenje že opravili z enim od kontaktnih fungicidov naslednje, v primeru obilnih in pogostih padavin, usmerite v uporabo kombiniranih, sistemično ali polsistemično delujočih pripravki kot so: Antracol combi WP 62,8 (2,5 kg/ha – uporaba do 22.6.), Equation pro (0,4 kg/ha), Tanos 50 WG (0,4 kg/ha), Curzate M (2 – 3 kg/ha), Moximate 725 WG ali WP (1,25 kg/ha), Moximate plus (1,25 kg/ha), Reboot (0,4 kg/ha), Profilux (1,25 kg/ha), Nautile DG (2,4 kg/ha), Cymbal (0,125kg/ha), Twingo (3 kg/ha), Enervin (2,5 kg/ha), Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha), Emendo F (1,5 kg/ha), Valis F (1,5 kg/ha) ali Ridomil Gold MZ Pepite (2,5 kg/ha).

Pri sortah, ki so hitrejše v razvoju lahko uporabite tudi pripravke kot so: Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha) ali Orvego (0,8 L/ha).

Pripravkoma Equation pro in Cymbal priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Prav tako lahko opravite škropljenje z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi ciazofamid kot so Mildicut (2L/ha) ali pripravkoma, ki vsebujeta še folpet kot sta: Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha).

Uporabite lahko tudi pripravka na osnovi kalijevaga fosfonata Soriale LX oz. LBG -01F34 (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb).

Za zatiranje oidija vinske trte dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo namesto naštetih pripravkov uporabo pripravka Universalis ( 2 L/ha), ki deluje tako na oidij kot peronosporo. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha) ali Kussabi 300 SC (0,15 L/ha), ki ga dodate že naštetim kontaktnim fungicidom za zatiranje peronospore.

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC.


Datum objave obvestila: 22.05.2019 14:25
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS