35. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 10.05.2019 14:35 - Zaključeno


Breskev in nektarine so na stopnji sekundarnega odpadanja plodičev (73 po lestvici BBCH).

Pridelovalce opozarjamo na varstvo pred breskovo pepelovko. Priporočamo ukrepanje s pripravki na osnovi žvepla (v prahu: COSAN, KUMULUS DF, MIKROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG v odmerku 6 kg /ha, oz. tekoči obliki: POL-SULPHUR, SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO, BIOTIP SULFO 800 SC v odmerku 6 l/ha), oziroma s sredstvi SERCADIS (0,15 l/ha) ali MAVITA 250 EC (0,45 l/ha).

Pripravki na osnovi žvepla učinkujejo tudi proti breskovemu škrlupu, pri katerem beležimo v trenutno deževnem obdobju ugodne pogoje za okužbo.

Spremljajte prerazmnožitve listnih uši (med najbolj škodljivimi je siva breskova uš) in v zmanjšate njihovo številčnost s pripravki: TEPPEKI (0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l na višinski meter krošnje na ha), CALYPSO 480 SC (0,3 l/ha), MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), CHESS 50 WG (0,02 % konc.) ali PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 10.05.2019 14:35
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS