31. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 07.05.2019 12:07 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fazi, ko so plodiči premera 7 do 8 mm (Gala, Zlati delišes, Fuju, Elstar) do fenološke faze I (BBCH 71), ko so plodiči že večji od 10 mm (Idared, Jonagold, Breaburn). Hruške so v fenološki fazi BBCH 71. Na območju Koroške pa so jablane in hruške v fenološki fazi konca cvetenja BBCH 69.

Škrlup in pepelasta plesen

V obdobju med 27. in 30. aprilom smo na sadjarskih lokacijah zabeležili majhno količino dežja (od 1 do 6 mm). Pogoji za lahko oz. srednjo okužbo so bili izpolnjeni samo na treh lokacijah (Kasaze, Som, Braslovče). Obdobje deževnega in hladnega vremena pa je nato trajalo od 3. in 6. aprilom, ko je na opazovanih sadjarskih lokacijah padlo od 16,6 mm (Bistrica ob Sotli) do 33,6 mm (Ponikva) dežja. Listje je bilo mokro do 33 do 62 ur in na vseh lokacijah so bili izpolnjeni pogoji za močno okužbo. Temperature zraka so bile v času pogojev za okužbo zelo nizke. V naravi smo v tem obdobju beležili kontinuirane, a zmerne izbruhe askosor.

Nadaljujte s preventivnim pristopom škropljenja proti škrlupu in pred ponovnimi padavinami uporabite enega od kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Delan Pro (2,5 L/ha) ali fungicidov iz skupine ditiokarbamatov: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha), ali pripravek z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

V primeru ploh in neviht dajte pri izbiri fungicidov prednost pripravku Delan 700 WG ali Delan Pro, ki ima daljše kurativno delovanj. Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !

V obdobju, ko bo stabilnejše in toplejše vreme je smiselno predvsem v nasadih, kjer imate težave s pepelasto plesnijo opraviti škropljenje proti pepelasti plesni in škrlupu s kombinacijo pripravkov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha) ali Sercadis (0,25 L/ha), Sercadis plus (0,72 L/ha)in kontaktnega fungicida ali uporabiti že kombiniran pripravek Tercel (2,5 kg/ha).

Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Luna experience (0,75 L/ha), Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

Dodajanje pripravkov na osnovi močljivega žvepla je za zmanjšanje infekcijskega potenciala pepelaste plesni učinkovito v toplem vremenu, s temperaturami nad 15°C. Uporabite lahko enega od pripravkov kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 3 kg/ha.

Uporaba sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) in tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha; od BBCH 69) v kombinaciji s kontaktnim fungicidom je smiselna v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja. Upoštevajte tudi dejstvo, da IBE kot strobilurinski pripravki delujejo pri temperaturah nad 10 °C.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so v korelaciji s temperaturami. Ob porastu temperatur na vseh opazovanih lokacijah beležimo sorazmerno številčne ulove, od padcu temperatur pa so tudi ulovi metuljčkov majhni. Trenutno hladno vreme ne ustvarja pogojev za parjenje in odlaganje jajčec. O dinamiki leta in rokih zatiranja vas bomo obveščali.

Temperatura zraka v noči iz 6. na 7. maj

Na nekaterih agrometeoroloških postajah so bile na višini 2 m izmerjene temperature zraka pod 0 °C:  Braslovče – 1,54 °C, Ojstriška vas – 1,17 °C, Škofja vas – 1,07 °C, Kasaze – 0,42 °C, Žalec – 0,05 °C. Kritična temperatura za spomladansko pozebo pri fenološki fazi I (BBCH 71) in J debelitev plodov je za jablano – 1,6 °C; hruško, breskev in češnjo – 1 °C in slive ter marelice – 0,5 °C .


Datum objave obvestila: 07.05.2019 12:07
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS