35. OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT - 29.04.2019 08:56 - Zaključeno


Razvoj ozimnih žit je sedaj zelo hiter, vremenske razmere s pogostimi padavinami pa so ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni. Priporočamo redno pregledovanje posevkov.

Če ječmenov še niste zavarovali s fungicidom priporočamo, da to storite pred začetkom klasenja. V obdobju, ko so razviti že vsi listi, klas pa še ni viden, temveč so opazne samo konice resic (BBCH 49), boste s primernim fungicidom ječmen preventivno zavarovali tudi pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo. Bolezen se v posevkih pojavlja vsako leto, znamenja okužb pa se pokažejo šele po klasenju, vendar zatiranje takrat ni več mogoče. Uporabite lahko katerega izmed pripravkov kot so Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara in podobni.

Kjer pa ste prvo škropljenje s fungicidom že opravili, škropljenje ponovite po preteku približno dveh tednov.

Ozimne pšenice sedaj večinoma še kolenčijo ali zaključujejo s kolenčenjem. V nekaterih posevkih so se po zadnjem dežju na drugem ali tretjem najmlajšem listu začela pojavljati znamenja okužb s pšenično listno pegavostjo, žitne pepelovke in drugih bolezni ne opažamo. Pregledujte posevke! Priporočamo, da škropljenje s fungicidom opravite takoj, ko bo razvit zgornji list -zastavičar (BBCH 39). Ohranjanje zdravega zgornjega lista in dveh listov pod njim čimbolj dolgo, je odločilnega pomena za dober pridelek zrnja. V tem obdobju priporočamo predvsem rabo katerega od dobro učinkovitih novejših fungicidov kot so Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Seguris xtra in Zantara, lahko pa uporabite tudi kateri drug registriran fungicid.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Insekticid običajno uporabimo, ko se pojavijo ličinke. Okvirni prag zatiranja je v povprečju 1 ličinka na posamezno bil. Hrošče zatiramo izjemoma, v primeru množičnega pojava. Kritično število je 8-15 hroščev/m2. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot je Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Karis 10 SC, Sparviero, Evure ali Mavrik 240.

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev skrbno preberite in upoštevajte priložena navodila!


Datum objave obvestila: 29.04.2019 08:56
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS