23. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 25.04.2019 12:00 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije v fenološki fazi intenzivnega odpadanja venčnih listov BBCH 67. Sorte, ki so zgodnejše v razvoju (Carjevič) pa so cvetenje že zaključile BBCH 69.

 

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

H

69

Jonagold,

G - H

67 - 69

Braeburn, Gala, Zlati delišes, Elstar, Fuju

G

67

Na območju Koroške jablane v povprečju na opazovane sorte vstopajo fazo cvetenja BBCH 59 - 60, hruške pa so v fazi polnega cvetenja BBCH 65.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 23. in 24. aprilom padlo od 6,8 mm (Bistrica ob Sotli) do 17,4 mm (Braslovče) dežja. Listje je bilo mokro do 17 do 33 ur in bili so izpolnjeni pogoji za močno oz. zmerno okužbo. Tudi v naravi smo zabeležili močan izbruh askospor (7300 spor/5 stekelc).

Vremenoslovci ob konca tedna napovedujejo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami. Za okužbe z jablanovim škrlupom je v tem obdobju najbolj nevarno toplo vreme s pogostimi kratkotrajnimi padavinami, ki se pojavijo večkrat na dan in ustvarjajo stalno omočenost listne mase. Tudi listna masa hitro prirašča. Zato nadaljujte s preventivnim pristopom škropljenja proti škrlupu, ki ga opravite pred padavinami.

Zdaj dajte prednost uporabi pripravka Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha).

Uporaba sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) in tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha; od BBCH 69) v kombinaciji s kontaktnim fungicidom bi bila smiselna samo v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja. Upoštevajte tudi dejstvo, da IBE kot strobilurinski pripravki delujejo pri temperaturah nad 10 °C.

Pri uporabi strobilurinskih pripravkov, ki jih uporabljamo tako za zatiranje škrlupa kot pepelaste plesni, kot so Stroby WG (0,2 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha) ali Flint (0,15 kg/ha) z dodatkom enega kontaktnih fungicidov upoštevajte, da se počasi vežejo v rastlino (od 10 do 20 ur), zato je njihova uporaba primernejša v obdobju stanovitnega vremena.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala pepelaste plesni dodajte enega pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 3 kg/ha.

V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem jablanove pepelovke v obdobju stanovitnega vremena uporabite enega od specifično delujočih fungicidov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha), Tercel (2,5 kg/ha), Sercadis (0,25 L/ha) ali Sercadis plus (0,72 L/ha).

Jabolčni zavijač

Prvi ulov metuljčkov jabolčnega zavijača smo na feromonski vabi zabeležili 23. aprila.

Zato tisti, ki ste se pri zatiranju jabolčnega zavijača odločili za metodo zbeganja–konfuzijo izobesite dispenzorje. Izberete lahko med naslednjimi dispenzorji: RAK 3, EXOSEX, ISOMATE C TT ali Semios NET – Codling Moth.

Jabolčna grizlica

Ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah so na opazovanih lokacijah zelo različni in na posameznih lokacijah presegajo praga škodljivosti. Zatiranje škodljivke opravite v primeru, ko je prag škodljivosti presežen (skupno 30 in več grizlic na posamezno ploščo).

Škropljenje opravite, ko je cvetenje jablan popolnoma zaključeno. Uporabite lahko enega od pripravkov kot so: Mospilan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha) ali Neemazal T/S (1,5 L/ha na meter višine krošnje).

Vsi omenjeni pripravki delujejo tudi na listne uši.

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Hrušev ožig

Model Maryblyt za napoved izpolnjenih pogojev za cvetne okužbe, ki na osnovi relativnega epitifotičnega potenciala (EIP) poda oceno obsežnosti morebitne okužbe z bakterijo hruševega ožiga, je bil v fazi polnega cvetenja jablan in hrušk na območju Celjske regije na vseh opazovanih sadjarskih lokacijah manjši od 100. To pomeni da v tem obdobju ni bilo verjetnosti za obsežnejše okužbe cvetov. Na območju Celjske regije se v intenzivnih nasadih jablan in hrušk cvetenje zaključuje. Polno cvetijo le še travniški nasadi. Prav tako ob padavinah, ki jih vremenoslovci napovedujejo ob koncu tedna napovedujejo tudi padec temperatur, zato bo v prihodnih dneh verjetnost izpolnjenih pogojev za cvetne okužbe v nasadi, ki še cvetijo zelo majhna.


Datum objave obvestila: 25.04.2019 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS