62. VARSTVO VINSKE TRTE - 06.09.2004 10:53 - Poslano


Nevarnost okužb vinske trte s peronosporo je ob pogostih padavinah in močnih rosah še velika, zato vinogradnikom svetujemo redna in temeljita škropljenja.

Za varstvo pred peronosporo sedaj svetujemo uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov kot je npr.: antracol, dithane M45, polyram DF, cuprablau Z ali podoben. Vinogradnike opozarjamo na previdnost pri rabi bakrovih pripravkov zlasti pri sortah refošk in žametna črnina. V deževnem in hladnem vremenu lahko ostanki bakra povzročajo ožige na listih in s tem ovirajo normalno zorenje grozdja.

Opozarjamo na previdnost pri uporabi pripravkov kot sta folpan in euparen katerih ostanki v grozdju lahko zavirajo vrenje mošta.

Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte sredstvo na osnovi žvepla.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:53
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS