18. OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC - 08.04.2019 11:02 - Zaključeno


Ob pregledih nasadov ameriških borovnic na Ljubljanskem barju opažamo večje število trosišč (apotecijev) monilije ameriških borovnic. Vremenske razmere so sedaj ugodne za primarne okužbe poganjkov. Za škropljenje z namenom preprečevanja primarnih okužb priporočamo uporabo enega izmed sistemično delujočih fungicidov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO. Priporočamo tudi, da pričnete z izvajanjem tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila).


Datum objave obvestila: 08.04.2019 11:02
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Novljan Matic
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS