60. VARSTVO KROMPIRIŠČ - 06.09.2004 10:52 - Poslano


S krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo so okuženi mnogi krompirjevi nasadi po vsej Sloveniji. Toplo vreme s popoldanskimi plohami in močnimi rosami, omogoča širjenje okužb. Za varstvo krompirišč še naprej svetujemo rabo pripravkov z delnim sistemičnim delovanjem, kot so acrobat MZ, antracol combi, aviso DF, equation pro in melody duo ali dotikalne fungicide, kot so pripravki na osnovi mankozeba in podobnih snovi, bravo 500 SC, shirlan 500 SC ali bakrov pripravek. Upoštevajte varnostne dobe pripravkov! Zaradi preprečevanje širjenja okužb na gomolje je potrebno v nasadih s krompirjevo plesnijo od uničenja cime do izkopa počakati najmanj tri tedne


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:52
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS