15. OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC - 04.04.2019 14:35 - Zaključeno


Ob pregledih nasadov ameriških borovnic na Ljubljanskem barju opažamo večje število apotecijev monilije ameriških borovnic. Ob napovedanih obilnejših padavinah lahko pričakujemo ugodne razmere za primarne okužbe poganjkov ameriških borovnic. Vsem pridelovalcem, ki ne uspete poškropiti nasadov pred padavinami priporočamo, da jih poškropite v čim krajšem času po padavinah in da pričnete z izvajanjem tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila). Za škropljenje z namenom preprečevanja primarnih okužb priporočamo uporabo enega izmed sistemično delujočih fungicidov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 04.04.2019 14:35
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Novljan Matic
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS