95. Repna grizlica - 01.10.2018 12:36 - Zaključeno


Pridelovalce kitajskega kapusa opozarjamo, da se v nekaterih posevkih v okolici Ljubljane pojavljajo ličinke repne grizlice. Populacije so zelo številčne in lahko v nekaj dneh popolnoma uničijo listno maso. Priporočamo pregledovanje posevkov in po potrebni zatiranje z insekticidom.


Datum objave obvestila: 01.10.2018 12:36
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS