77. VARSTVO HMELJA - 14.08.2018 14:20 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

 

Ugodni pogoji za razvoj hmeljeve peronospore se nadaljujejo, prav tako je iz ulova spor razvidno, da so le-te v zadnjem obdobju nekoliko upadle vendar pa so bile skoraj celo prvo dekado avgusta nad kritično mejo. Svetujemo vam, da ponovno zaščitite hmeljišča pred hmeljevo peronosporo z enim od kontaktnih fungicidov. Za zaključna škropljenja bi dali prednost Folpan-u 80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha, vendar vas moramo opozoriti na karenco, ki znaša 21 dni. Še naprej pa velja navodilo, da v kolikor imate težave s hmeljevo peronosporo ali pa na listih že opazite pege, uporabite enega od pripravkov iz skupine Alliete v odmerku 6,25 kg/ha ali pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha, vendar vas naj opozorimo, da je uporaba Revusa dovoljena samo 2-krat letno. Karenca, za Revus kakor tudi za pripravke iz skupine Alliete znaša 14 dni, prav tako tudi za vse bakrove pripravke. Pripravek Zaftra AZT 250 SC pa zaradi karence, ki znaša 28 dni v večini nasadov hmelja ne morete več uporabiti. Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Folpanu 80 WDG 30 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), Cuprablau Z 35 WP 30 m (1 in 2 red), Badge WG 40 m (1 in 2 red), pri pripravkih iz skupine Alliete 15 m 1 red in 5 m vode 2 reda. S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati, prav tako je potrebno škropljenje ponoviti, v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.

 

Hmeljeva pepelovka

 

Še naprej velja navodilo, da pri škropljenju proti hmeljevi peronospori v vseh nasadih preventivno uporabite enega od pripravkov, namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0, 66 l/ha (njegova uporaba je omejena na 2-krat letno) ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha. Posebej pozorni bodite na pojav hmeljeve pepelovke v nasadih občutljivih sort, kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek; v kolikor jo v nasadih opazite, morate poleg enega od zgoraj omenjenih sredstev obvezno uporabiti tudi pripravek Systhane 20 EW. Karenca za Systhane 20 EW znaša 14 dni za pripravke na osnovi žvepla 8 dni, Vitisan 1 dan ter Vivando 3 dni.

 

Hmeljeva pršica

 

V tem tednu smo našli na nekaterih njivah, kjer je bil uporabljen Movento SC 100 posamične pršice. Tudi v ostalih hmeljiščih, kjer niste uporabili omenjenega pripravka, morate v tem času natančno pregledati hmeljišča in ugotoviti populacijo pršice. Na splošno je letos populacija izredno nizka, v večini hmeljišč trenutno ni prisotna. Potrebno pa je vedeti, da je pred nami do obiranja posameznih sort še več kot en mesec in glede na toplo in suho vreme, lahko pršica hitro povzroči poškodbe. Pri uporabi akaricidov dosledno upoštevajte karenco, ki je pri Nissorun-u 10 WP in Vertimec PRO 28 dni, Kanemite SC pa ima 21 dni.

 

Koruzna vešča

 

Let druge generacije koruzne vešče je v tem času intenziven, v povprečju se nam na lokaciji Roje pri Žalcu na noč ulovi tudi preko 25 metuljev, maksimalno blizu 60, na svetlobni vabi v Žalcu je populacija manjša. Ker so pogoji za razvoj ličink koruzne vešče ugodni, vam svetujemo uporabo registriranih pripravkov v skladu s seznamom. FFS.

 

Hmeljev bolhač

 

Hmeljev bolhač v hmeljiščih, kjer še niste uporabili kontaktnega insekticida v tem času povzroča poškodbe predvsem na storžkih. Sedaj je skrajni čas za uporabo insekticida z a.s. lambda-cihalotrin, ki ima sočasno delovanje tudi na gosenice koruzne vešče. Podrobnosti smo navedli v prejšnji št. HI.


Datum objave obvestila: 14.08.2018 14:20
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS