89. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 02.08.2018 15:52 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so v obdobju razvoja plodov z doseganjem 90 - 100 % končne velikosti in zorenjem zgodnjih sort (79 - 81 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred jablanovim škrlupom in skladiščnimi boleznimi svetujemo pri zgodnjih sortah ('Gala', Elstar',…) sredstva kot so: BELLIS (0,8 kg/ha; nanos dvakrat zaporedoma v razmiku 8-12 dni; 7 dni karence), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha; 14 dni karence), GEOXE (0,45 kg/ha; 3 dni karence), POMAX (1,6 l/ha; 5 dni karence). Pri poznejših sortah je predvidena uporaba: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha; 28 dni), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; 28 dni), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha; 21 dni), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; 21 dni), THIRAM 80 WG (3 kg/ha; 35 dni), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; 35 dni), ZATO 50 WG ali FLINT (0,15 kg/ha; 21 dni)

Med neurji lahko prihaja na plodovih do fizičnih poškodb, ki postajajo dovzetnejši na okužbe s sadnimi gnilobami (glive iz rodu Monilinia). Možna je preventivna zaščita s pripravkom AMYLO-X (2,5 kg/ha; na osnovi Bacillus amyloliquefaciens var. plantarum), ki naj bi zmanjševal tudi možnost okužb s hruševim ožigom in je primeren za ekološko pridelavo.

V ekološki pridelavi je potrebno skrbeti za varstvo pred mušjo pegavostjo in sajavostjo plodov ter listnimi pegavostmi. Za varstvo priporočamo uporabo pripravka MYCO-SIN (12-15 kg/ha) kateremu potencirate delovanje z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV (3-5 kg/ha). Za zagotavljanje zdravega listja je uporaben še VITISAN (2,5 kg/ha na meter višine krošnje). Proti jablanovi pepelovki priporočamo SREDSTVA NA OSNOVI ŽVEPLA, ki delujejo zaviralno tudi na razvoj pršic. Okužene poganjke iz nasada odstranjujte tudi ročno.

Pozorni bodite na morebitne pojave hruševega ožiga. V letošnjem letu so bile nove najdbe okužb tudi na severozahodnem delu Dolenjske. Sadjarjem priporočam večjo pozornost pri prepoznavanju bolezenskih znamenj kot so venenje, upogibanje in sušenje poganjkov ter bakterijski izcedek. Na pojav simptomov pazite tudi pri kutini in okrasnih gostiteljskih rastlinah: šmarna hrušica, nešplja, panešplja, ognjeni trn, jerebika, glog,… V primeru sumljivega pojava obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali Službo za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto (07/3730570).

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja.

V nasadih jablan beležimo reden in dokaj številen ulov metuljev jabolčnega in ostalih vrst zavijačev. Za njihov nadzor ocenite delež napadenih plodov. V primeru ugotovljene 1% ali višje stopnje napadenih plodov (pregledati vsaj 1000), ukrepajte s pripravki kot so: AFFIRM (4 kg/ha), CORAGEN (18 ml/hl), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha, IMIDAN (1 kg/ha), RUNNER 240 SC (0,45 l/ha). Uporabite lahko tudi MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; nanos zaradi večje učinkovitosti opravite v večernem, času), oz. CARPOVIRUSINE (1 l/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi), AGREE WG (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi) ali LASER PLUS (0,3 l/ha; tudi v ekološki pridelavi). Slednja skupina pripravkov je primerna tudi za ekološko pridelavo.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 02.08.2018 15:52
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS