85. VARSTVO VINSKE TRTE - 23.07.2018 13:16 - Zaključeno


Vinska trta prehaja v fazo zorenja jagod. V okuženih vinogradih je nevarnost širjenja peronospore velika, saj so sekundarne okužbe mladih listov in grozdnih pecljev možne že v primeru manjših padavinah in močnejših ros. Predvsem tam, kjer ste imeli letos več težav z boleznijo, za naslednje škropljenje še vedno priporočamo uporabo enega izmed fungicidov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem, ki smo jih navedli v prejšnjih obvestilih. Sicer pa lahko uporabite katerega od registriranih pripravkov s kontaknim delovanjem kot so: Antracol, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Cabrio Top ali Universalis. Slednja dva pripravka hkrati delujeta tudi proti oidiju. Pri uporabi kontaktnih pripravkov je potrebno presledke med škropljenji skrajšati in prilagoditi količini padavin. V primeru, da pade več kot 25 mm padavin je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje ponoviti. Nevarnost za okužbe z oidijem še ni minila, zato za varstvo pred to boleznijo svetujemo uporabo enega od pripravkov kot so Baltazar, Collis, Crystal, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando, ki jim dodajte žveplo v zmanjšanem odmerku. V ekološki pridelavi lahko poleg žvepla za varstvo pred oidijem uporabite pripravek Vitisan ali AQ 10.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 23.07.2018 13:16
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Novljan Matic
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS