70. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 15.06.2018 15:39 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so v obdobju razvoja plodičev s premerom plodov večjim od 40 mm in stopnji T (74 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred jablanovim škrlupom svetujemo dotikalno delujoče pripravke MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (3 kg/ha), DELAN 700WG (0,75 kg/ha).

Pozorni bodite tudi na razvoj listnih pegavosti. Trenutne vremenske razmere z visokimi temperaturami in visoko stopnjo relativne zračne vlage so ugodne za pojave glive Colletotrichum spp. (sin. Glomerella sp.), ki lahko posebno na površinah s sorto 'Zlati delišes' povzroči prezgodnje odpadanje listja. V ekoloških nasadih s pogosteje sajeno sorto 'Topaz' prihaja do okužb z vrsto Marssonina coronaria (sin. Diplocarpon mali). Svetujemo izmenjujočo uporabo sredstva za krepitev rastlin MYCOSIN (12–15 kg/ha) v kombinaciji z močljivim žveplom ter pripravka VITISAN (7,5 kg/ha), ki omejuje razvoj mušje pegavosti, škrlupa in pepelastih plesni.

Med neurji prihaja do fizičnih poškodb na plodičih, ki postajajo dovzetnejši na okužbe s sadnimi gnilobami (glive iz rodu Monilinia). Možna je preventivna zaščita s pripravkom AMYLO-X (2,5 kg/ha; na osnovi Bacillus amyloliquefaciens var. plantarum), ki naj bi zmanjševal tudi možnost okužb s hruševim ožigom in je primeren za ekološko pridelavo.

Ob pojavu jablanove pepelovke, odstranjujte okužene poganjke ročno. Obsežnejše pojave nadzorujete s pripravki kot so: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100 – 150 g/ha), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja.

V primeru neurja s točo priporočamo sredstva na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Kjer je pridelek popolnoma uničen lahko uporabite bakrov pripravek CUPRABLAU Z ULTRA WP (v 0,06% koncentraciji oziroma 60 g na 100 l vode). Tretiranje za razkuževanje ran je s slednjim sredstvom dovoljeno zgolj v nasadih, v katerih je prišlo do popolnega uničenja pridelka in ni predvideno spravilo pridelka (za prehrano, predelavo ali krmo).

Škropilni brozgi je priporočljivo je dodati pripravke na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha).

V letošnjem letu so bili pogoji za cvetno okužb z bakterijo Erwinia amylovora, ki povzroča hrušev ožig ponovno ugodni. Sadjarjem priporočam večjo pozornost pri prepoznavanju bolezenskih znamenj kot so venenje, upogibanje in sušenje poganjkov ter bakterijski izcedek. Na pojav simptomov pazite tudi pri kutini in okrasnih gostiteljskih rastlinah: šmarna hrušica, nešplja, panešplja, ognjeni trn, jerebika, glog,… V primeru sumljivega pojava obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali Službo za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto (07/3730570).

Pri spremljanju jabolčnega zavijača opažamo, da se v drugi dekadi meseca junija številčnost metuljev ponovno krepi. O podrobnostih zatiranja drugega rodu vas bomo seznanili v prihajajočih obvestilih.

Opazne so prerazmnožitve listnih uši, katerih kolonije nadzorujte s pripravki kot so: MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), MOSPILAN SG (0,04 % konc.), MOKSYCAN 20 SG (0,04 % konc.), CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha),…

Preseženo številčnost rdeče sadne in navadne pršice zmanjšajte s pripravki kot so: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), ENVIDOR SC 240 (0,6 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1m višine krošnje), MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1m višine krošnje).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 15.06.2018 15:39
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS