67. VARSTVO SADNEGA DREVJA IN JAGODIČJA PO NEURJU S TOČO - 11.06.2018 15:23 - Zaključeno


V primeru neurja s točo, je potrebno počakati, da se listje v nasadih osuši. Zaščito opravimo z v ta namen predvidenimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Prvi cilj je razkužitev in osušitev poškodovanega tkiva, s čimer patogenom otežimo vstop v rastlino. Različnim preparatom za dvigovanje odpornosti rastlin na osnovi alg ali aminokislin dajemo pozornost šele v času regeneracije. To obdobje lahko nastopi v primeru hujših poškodb šele po več dneh.

V nasadih pečkatega sadja priporočamo sredstva na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Kjer je pridelek popolnoma uničen lahko uporabite bakrov pripravek CUPRABLAU Z ULTRA WP (v 0,06% koncentraciji oziroma 60 g na 100 l vode). Tretiranje za razkuževanje ran je s slednjim sredstvom dovoljeno zgolj v nasadih, v katerih je prišlo do popolnega uničenja pridelka in ni predvideno spravilo pridelka (za prehrano, predelavo ali krmo).

Zaradi povečane nevarnosti pojava hruševega ožiga priporočamo redne preglede sadovnjakov na prisotnost te bolezni.

Nasade koščičarjev zaščitite pred monilijami in sivo plesnijo z nanosom: SWITCH 62,5 WG, TELDOR PLUS, TELDOR SC 500, LUNA EXPERIENCE ali SIGNUM. Izbor sredstva in odmerek prilagodite posamezni sadni vrsti.

V nasadih jagodičja je potrebno očistiti poškodovane poganjke ter iz nasada odstraniti vse polomljene rozge (maline, robide, ameriške borovnice) in poškodovane plodove. Za varstvo pred sivo plesnijo in monilijami lahko uporabite: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, SIGNUM ali SERENADE ASO (primeren tudi za ekološko pridelavo),… Izbor sredstva in odmerek prilagodite posamezni vrsti jagodičja. V prizadetih nasadih lahko dodajate kalcijeve pripravke, odsvetuje pa se fertirigacijo z dušikom, kar bi še povečevalo občutljivost na razvoj bolezni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 11.06.2018 15:23
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS