59. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 23.05.2018 16:09 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so na stopnji razvoja plodičev s premerom več kot 2 cm, se naravno redčijo in približujejo stopnji T (72 – 74 po lestvici BBCH).

Pogoste padavine izpirajo zaščitno oblogo ter omogočajo dolgotrajnejšo omočenost listja. Za varstvo pride v poštev preventivni pristop z dotikalnimi fungicidi, ki imajo določeno kratkotrajno kurativno delovanje: DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), FABAN (1,2 l/ha). Kjer ste opazili pojav okužb, oz. so bili nasadi daljše obdobje nezaščiteni, svetujemo dodajanje tudi kurativno delujočih: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (3,3 l/ha) ali DIFENZONE (0,2 l/ha). Možna je raba pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na 1m višine krošnje; dovoljenje za nujne primere), ki je primerna tudi v ekološki pridelavi sadja.

V primeru neurja s točo, je potrebno počakati, da se listje posuši in opraviti zaščito nasadov s sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha).

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju prilagojeni tudi intenzivnemu priraščanju listne površine.

Priporočljivo je dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha).

V nasadih s sortimentom občutljivim na jablanovo pepelovko je potrebno uporabiti: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100 – 150 g/ha), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

Prvi rod jabolčnega zavijača ima v letošnjem letu široko obdobje odlaganja jajčec in v netretiranih nasadih je možno opaziti napadene plodiče. Za varstvo priporočamo pripravek CORAGEN (18 ml/hl) ali MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; nanos zaradi večje učinkovitosti opravite v večernem, času), oz. CARPOVIRUSINE (1 l/ha), ki sta primerna tudi za ekološko pridelavo. Na zavijače delujejo še pripravki LEPINOX PLUS (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi), AGREE WG (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi) in LASER PLUS (0,3 l/ha; tudi v ekološki pridelavi), stransko učinkujejo pa tudi pripravki MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), MOSPILAN SG (0,04 % konc.), MOKSYCAN 20 SG (0,04 % konc.), CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha), ki jih je v tem času smiselno koristiti v primeru prerazmnožitev listnih uši.

Ukrepanje proti jabolčnemu zavijaču bo omejilo tudi v nasadih jablane precej zastopanega breskovega zavijača.

V kolikor povzročajo škodo listne uši, kaparji, bolšice in krvava uš, je proti sesajočim škodljivim organizmom najbolj smiselna izbira pripravka MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha).

Kolonije krvave uši lahko omejujete tudi s pripravkom PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Okoljske razmere so ugodne tudi za razvoj rdeče sadne in navadne pršice, katerih prerazmnožitve nadzorujete s pripravki kot so: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), ENVIDOR SC 240 (0,6 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1m višine krošnje), MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1m višine krošnje).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 23.05.2018 16:09
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS