47. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU - 11.05.2018 13:07 - Zaključeno


V nasadih kjer je krompir že začel s strjevanjem vrst priporočamo, da opravite preventivno škropljenje proti krompirjeve plesni z enim od kontaktnih fungicidov: ANTRACOL* (2,5 kg/ha), ANTRACOL WG 70* (2,5 kg/ha), DITHANE DG Neotec* (2 kg/ha), DITHANE M-45* (2 kg/ha), ENERVIN (2 kg/ha), FROWNCIDE (0,4 l/ha), GETT* (2 – 2,5 kg/ha), MANFIL PLUS 80 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG* (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (1,7 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), RANMAN TOP (0,5 l/ha), REVUS (0,4 – 0,6 l/ha), SHIRLAN 500 SC (0,4 l/ha), WINBY (0,4 l/ha) ali s pripravkom na osnovi bakra: BADGE WG, CUPRABLAU Z 35 WP* ali CUPRABLAU Z 35 WG* (3 kg/ha), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Navedene pripravke lahko uporabite tudi na območjih kjer je bila povzročena škoda zaradi toče.

V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 11.05.2018 13:07
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS