42. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V ŽITIH - 09.05.2018 08:17 - Zaključeno


Pšenica je na območju JV v zelo različnih fenoloških stopnjah, od nabrekanja nožnice (BBCH 45) do klasenja (BBCH 55 – 59). Pri določenih sortah pa se že začenja cvetenje. Začetek cvetenja je najbolj primeren čas za zatiranje fuzarioz. Glede na izkušnje iz preteklih (fenološki razvoj, pojav padavin) je to škropljenje izključno preventivno, naknadnih korekcij ni možno izvajati. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: AMISTAR EXTRA (0,6 – 1,0 L/ha), BALTAZAR (1 L/ha), BUZZ ULTRA DF (0,33 kg/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), FOLICUR EW 250 (1 L/ha), MAGNELLO (1 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), PROSARO (1 L/ha), STAR TEBUKONAZOL (1 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), TEBUSHA 25% EW (1 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha).

Če se vam v pšenici še vedno pojavljajo okužbe z listnimi pegavostmi, vam priporočamo, da izberete pripravke, ki so registrirani za zatiranje pegavosti in fuzarioz, kot npr.: AMISTAR EXTRA (0,6 – 1,0 L/ha), BUZZ ULTRA DF (0,33 kg/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), PROSARO (1 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha).

V nekaterih posevkih prihaja do prerazmnožitve rdečega žitnega strgača in listnih uši. Za njihovo zatiranje lahko uporabite enega od spodaj navedenih pripravkov.

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje rdečega žitnega strgača in listnih uši v letu 2018.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

NAČIN DELOVANJA

UPORABA NA

BISCAYA

0,3

sistemično

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

BULLDOCK EC 25

0,3 – 0,5

kontaktno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

DECIS 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

EVURE

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

FASTAC 100 EC

0,12

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen

GAT DECLINE 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

KAISO EG

150 (g/ha)

kontaktno+želodčno

strna žita

KARATE ZEON 5 CS

0,15

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

KARIS 10 CS

0,05

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

MAVRIK 240

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

POLECI

0,2 – 0,3

kontaktno+želodčno

strna žita

SPARVIERO

0,075

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, rž

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 09.05.2018 08:17
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS