51. Integrirana pridelava poljščin - 06.09.2004 10:50 - Poslano


Gl ede na številna vprašanja v zvezi z Integrirano pridelavo poljščin v letu 2004 vas Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (inštitut) obvešča, da boste vsi, ki ste za kontrolno organizacijo izbrali inštitut, v naslednjih dneh prejeli pismeno obve s tilo v zvezi s to problematiko. Kontaktna oseba za vprašanja Integrirane pridelave poljščin na inštitutu je g. Joško Livk.

Pripravil: J. Livk


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:50
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS