13. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU - 06.04.2018 13:09 - Zaključeno


Zatiranje plevelov

Sajenje krompirja je v polnem teku. Zaradi boljšega delovanja herbicidov je najbolje, da se jih uporabi po pradavinah.

Za zatiranje plevelov pred vznikom lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: BOXER (5 L/ha), BUZZIN (0,75 kg/ha), METRIC (1 – 1,5 L/ha), PLATEEN WG 41,5 (2 – 2,5 kg/ha), PROMAN (3 L/ha), SENCOR SC 600 (0,15 – 0,75 L/ha), SHARPEN 33 EC (3 – 5 L/ha), SHARPEN 40 SC (2,5 – 4 L/ha), STALLON SYNC TEC (3 L/ha) ali STOMP AQUA (2,9 L/ha).

Po vzniku pridejo v poštev naslednja registrirana sredstva: AGIL 100 EC (0,75 – 1,5 L/ha), ARAMO 50 (1 – 2 L/ha), BASAGRAN (1,5 – 2 L/ha), BASAGRAN 480 (1,5 – 2 L/ha), FOCUS ULTRA (1 – 4 L/ha), FUSILADE FORTE (0,8 – 1,5 L/ha), TARGA SUPER (1,2 – 2,0 L/ha), TAROT 25 WG (40 – 50 g/ha) ali ZETROLA (0,75-1,5 L/ha).

Več si lahko o lastnostih navedenih herbicidov preberete na naslednji povezavi: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (herbicidi v krompirju).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.04.2018 13:09
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS