10. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC - 05.04.2018 11:50 - Zaključeno


Posevki česna, ki so bili posajeni lansko jesen, imajo razvite 4 liste (razvojna stopnja BBCH 104).

Na območju JV Slovenije je vsota efektivnih temperatur (prag 5º C) presežena, izpolnjeni so temperaturni pogoji za izleganje česnove in čebulne muhe.

Priporočamo, da za varstvo posevkov čebulnic, le-te pokrijete z agrokopreno, protiinsektno mrežo, preden muhe odložijo jajčeca na rastlino.

V posevkih, kjer je muha že začela odlagati jajčeca, lahko pri česnu ali šalotki za zatiranje čebulne muhe uporabite pripravek Perfekthion v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni. Pripravek ima dovoljenje za manjše uporabe.

Za zatiranje drugih grizočih in sesajočih žuželk lahko v posevku čebule, šalotke in česna uporabite pripravek Karate Zeon 5 CS v odmerku 0,15 l/ha (1,5 ml na 10 l vode na 100 m²). Pripravek ima dovoljenje za manjše uporabe.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 05.04.2018 11:50
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS