4. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 30.03.2018 14:46 - Zaključeno


Pridelovalce pečkatih sadnih vrst obveščamo, da jablane in hruške hitro napredujejo v brstenju. Brsti so večinoma zaključili z nabrekanjem, luskolisti so razpokali in pri zgodnjih sortah je opažati začetek odpiranja brstov: vidne so že konice zelenih listkov (53 po lestvici BBCH).

V tem obdobju je za okužbe pripravljen tudi jablanov škrlup. Zimska trosišča so se razvila v času zadnjih snežnih padavin, potem je sledil še razvoj askusov. Zimske spore (askospore) so se v nasadih izoblikovale in večinoma dozorele (26.03.2018). Deževno vreme ob višjih temperaturah napredovanje še pospeši.

Za varstvo pred jablanovim in hruševim škrlupom je potrebno v naslednjih dneh opraviti preventivno zaščito s pripravki na osnovi bakra. Izbirate lahko med pripravki: CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (2,5 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (075 % konc.), ki ima možnost uporabe zalog do zalog 30.06.2018. Za preventivo proti hruševemu ožigu in drugim glivičnim obolenjem na deblu in koreninskem vratu pridejo v poštev tudi NORDOX 75 WG (1 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (0,48 kg/ha), oz. BADGE WP (2,9 kg/ha).

Tretiranje s pripravki na osnovi bakra je priporočljivo zlasti zaradi širšega fungicidnega in baktericidnega delovanja proti številnim patogenom lesa jablane in hruške.

Od razvoja mišjega ušesca dalje bo pri registriranih pridelovalcih možna uporaba tudi pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha), ki ima v letu 2018 ponovno izdano dovoljenje za 120 dni (http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/7180/download/7967). Pripravek je možno uporabljati tudi v ekološki pridelavi sadja.

V nasadih, ki so pogosteje podvrženi napadom sesajočih žuželk (npr. mlajši in bujnejši nasadi hrušk), priporočamo zaščitni pristop z metodo odvračanja. Nanos kaolinskih glin, ki delujejo na fizikalni osnovi, je usmerjen na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah.

Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Hkrati pridelovalce jabolk obveščamo, da naleta hroščkov jablanovega cvetožera še nismo zabeležili.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 30.03.2018 14:46
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS