135. OBVESTILO ZA VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 10.10.2017 13:56 - Zaključeno


Pridelovalce jabolk in hrušk obveščamo, da nižje jutranje temperature vodijo v hitro zaključevanje rastnega obdobja. Nasadi hrušk pospešeno izgubljajo listje, medtem ko jablane v vegetaciji še nekoliko vztrajajo.

Ob začetku odpadanja listja priporočamo za zmanjšanje možnosti okužb lesa z glivičnimi (jablanov rak, gniloba koreninskega vratu,…) in bakterijskimi obolenji (hrušev ožig) uporabo bakrovih pripravkov. Njihova uporaba bo znižala tudi infekcijski potencial jablanovega in hruševega škrlupa. V poštev pridejo pripravki: BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (7,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; proti jablanovemu škrlupu), CUPRABLAU Z 35 WG (za zatiranje gnilobe koreninskega vratu; tretiranje posamičnih okuženih dreves v odmerku 15-35 g na 100 l vode, ob porabi od 0,1 do 0,15 l vode na drevo) ali NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; le proti jablanovemu raku).

Z dodajanjem UREE boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 10.10.2017 13:56
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS