70. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 24.07.2017 13:23 - Zaključeno


Vroče in suho vreme v minulem obdobju ni bilo nevarno za širjenje bolezni v krompirju, sedanje razmere pa so spet nekoliko bolj ugodne, zato priporočamo, da nasade poznih sort še varujete pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo.

Proti krompirjevi plesni lahko uporabite katerega od fungicidov z delnim sistemičnim delovanjem kot so Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, Melody duo, Antracol combi, Curzate C extra, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Nautile, Pergado MZ, Gett, Revus, ali dotikalne fungicide kot so Antracol, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz WG, Pinozeb M-45, Electis 75 WG in podobni ali pripravka Enervin ali Ranman.

Pripravki proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo mankozeb ali propineb (Antracol, Dithane, Mankoz, Acrobat, Forum, Pergado, Gett), delujejo tudi proti črni listni pegavosti, vendar mora biti za zadovoljiv učinek aktivna snov mankozeb ali propineb uporabljena v odmerku 1500 g/ha. Za izboljšanje učinkovitosti fungicidov z manjšim deležem teh snovi je zato potrebno dodati pripravek, ki vsebuje le mankozeb ali propineb, da dosežemo želeno skupno količino. Tudi v primeru rabe fungicidov, ki sploh ne delujejo na črno listno pegavost kot so Ranman, Revus, Banjo forte, Orvego, Enervin, je potrebno škropivu dodati sredstvo na osnovi mankozeba ali pa fungicida Ortiva ali Score 250 EC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije!


Datum objave obvestila: 24.07.2017 13:23
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS