106. OBVESTILO ZA VARSTVO PAPRIKE PRED KORUZNO VEŠČO - 04.07.2017 13:08 - Zaključeno


V nasadih paprike opažamo prve poškodbe gosenic koruzne vešče. Pridelovalcem priporočamo spremljanje stanja in uporabo insekticida takoj po pojavu prvih gosenic, preden se zavrtajo v plodove. Uporabite lahko eno izmed naslednjih sredstev: AFFIRM (2 kg/ha; karenca 3 dni), KARATE ZEON 5 CS(0,15 l/ha; karenca 3 dni), NEEMAZAL – T/S (2-3 l/ha; karenca 3 dni v zaščitenih prostorih), AGREE WG (0,5 – 1 kg/ha, karenca ni potrebna).

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 04.07.2017 13:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS