66. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED BOLEZNIMI - 30.06.2017 12:28 - Zaključeno


Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu

V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah zabeležili prve pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obrobljene uleknjene pege na listih ali strokih fižola. Pri opazovanjih smo v zadnjih dneh zabeležili tudi pojav listnih pegavosti na fižolu (Mychosphaerella spp.). Znaki so zelo podobni fižolovemu ožigu, le da imamo pri listni pegavosti fižola manj vdrte pege na listih. Pridelovalce fižola opozarjamo, da pregledajo svoje nasade fižola in ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: Cuprablau Z 35 WG (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,66-1,5 kg/ha; največ 5-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Cuprablau Z 50 WP (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Ortiva (manjša uporaba, sistemični fungicid; odmerek 1-2 L/ha – odmerek je odvisen od višine škropljenih rastlin; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Switch 62,5 (ima kombinirano kontaktno in sistemično delovanje; deluje na fižolov ožig in tudi na listno pegavost na fižolu (odmerek 1 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni za stročnice za zrnje, K = 14 dni za ostale stročnice). Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 30.06.2017 12:28
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS