60. VRSTVO SADOVNJAKOV - 22.06.2017 08:14 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 75 (plod dosegel polovico velikosti).

Škrlup in pepelasta plesen

Trenutne vremenske razmere ne ustvarjajo pogojev za sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom.

Razmike med škropljenji prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti.

Pri škropljenju proti škrlupu lahko uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan:

Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kga/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali pripravek z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !

V dneh, ko temperature zraka presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!

Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko z dodajanjem pripravkov na osnovi močljivaga žvepla počakajte do padca temperatur. Potem pa nadaljujte z dodajanjem enega od pripravkov kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 5 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravka Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 6 kg/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so še vedno kontinuirani in številčni, vendar nekoliko nižji kot v preteklem tednu. V nasadih, kjer imate pridelek in ste prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili med 5. in 11. junijem, opravite drugo škropljenje do začetka naslednjega tedna (med 22. in 27. junijem).

V tem času lahko proti jabolčnem zavijaču uporabite pripravek Imidan 50 WG (1kg/ha) ali Delegate 250 WG (0,3 kg/ha) ali uporabite enega od pripravkov, ki hkrati zatirajo tudi uši kot so: Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha).

Z navedenimi pripravki zatirate tudi breskovega zavijača.

V ekološki in ostalih nasadih, kjer uporabljate za slabljenje populacije jabolčnega zavijača pripravke na osnovi virusa granuloze Madex max ali Carpovirusine, nadaljujte s split aplikacijo in uporabo polovičnega odmerka pripravka.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim ožigom priporočamo sadjarjem redno pregledovanje nasadov jablan in hrušk. Opravite tudi preglede višje ležečih travniških sadovnjakov. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).

V nasadih, kjer je bil hrušev ožig v preteklih letih potrjen, v primeru neurij s točo opravite škropljenje s pripravkom Cuprablau-Z 35 WG (0,06 % konc.).


Datum objave obvestila: 22.06.2017 08:14
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS