53. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 19.06.2017 15:06 - Zaključeno


Obdobje suhega in vročega vremena je manj nevarno za razvoj krompirjeve plesni, zato so razmaki med škropljenji sedaj lahko daljši. V primeru napovedanega obilnejšega dežja pa je pred padavinami potrebno nasade sobro zavarovati. Se je pa sedaj v nasadih krompirja začela pojavljati črna listna pegavost. Za zatiranje te bolezni lahko uporabite katerega od pripravkov proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo mankozeb ali propineb, kot so Antracol, Dithane M-45, Forum MZ WG, Gett, Mankoz 75 WG, Pergado MZ in podobni. Lahko pa uporabite tudi specialni fungicid Ortiva ali Score.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega izmed insekticidov kot so Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Calypso SC 480, Mido 20 SL, Nuprid 200 SC, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG, Coragen, Bulldock EC 25, Sparviero, Mavrik 240, Raptol koncentrat, Raptol sprej, Laser 240 SC ali Neemazal T/S.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 19.06.2017 15:06
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS