88. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU - 12.06.2017 08:23 - Zaključeno


Vremenske razmere v zadnjem obdobju so bile za razvoj krompirjeve plesni več kot ugodne. V nasadih kjer vrste še niso sklenjene in ni znakov bolezni lahko preventivno še vedno uporabite enega od kontaktnih fungicidov: ANTRACOL* (2,5 kg/ha), ANTRACOL WG 70* (2,5 kg/ha), DITHANE DG Neotec* (2 kg/ha), DITHANE M-45* (2 kg/ha), ENERVIN (2 kg/ha), FROWNCIDE (0,4 l/ha), GETT* (2 – 2,5 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG* (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (1,7 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), RANMAN TOP (0,5 l/ha), RANMAN TWINPACK (0,2 l/ha), REVUS (0,4 – 0,6 l/ha), SHIRLAN 500 SC (0,4 l/ha), WINBY (0,4 l/ha) ali s pripravkom na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WP* ali CUPRABLAU Z 35 WG* (3 kg/ha), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev. Navedene pripravke lahko uporabite tudi v primeru škode zaradi toče.

Pri krompirju sajenem bolj zgodaj oz. v posevkih kjer so prisotne že prve okužbe, priporočamo uporabo pripravkov s sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem: ACROBAT MZ WG* (2 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2,5 kg/ha), BANJO FORTE (1,0 L/ha), CURZATE C EXTRA (2,0 kg/ha), CURZATE M 72,5 WG (2,3 kg/ha), CYMBAL (0,2 do 0,25 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), FORUM MZ WG* (2 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), GETT* (2-2,5 kg/ha), INFINITO (1,2-1,6 l/ha), MOXIMATE 725 WG (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (2,5 kg/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), MELODY DUO WG 66,8 (2,5 kg/ha), NAUTILE DG (2 kg/ha), NAUTILE WP (2,25 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), PERGADO MZ (2,5kg/ha), PROFILUX (2,5 kg/ha), REVUS* (0,4-0,6 l/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), SACRON 45 DG (0,22 kg/ha), TANOS 50 WG (0,7 kg/ha).

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 12.06.2017 08:23
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS