87. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 07.06.2017 15:07 - Zaključeno


Vinska trta v vinorodni deželi Posavje zaključuje cvetenje (67-69 po lestvici BBCH).

Aktualne vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj glivičnih bolezni, zato priporočamo redno spremljanje zdravstvenega stanja v vinogradih. Prva bolezenska znamenja peronospore in oidija vinske trte zaznavamo od začetka meseca junija predvsem na listih.

Za varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo sredstva kot so: ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), TWINGO (3 kg/ha), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,9 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,9 kg/ha), MOXIMATE PLUS (1,9 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (2 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM F (4 kg/ha), ALLEATO DUO (2-3 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), PROFILER (3 kg/ha), MELODY COMBI (1,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), PERGADO F (1,6 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), MILDICUT (2 l/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha),...

Soparno vreme omogoča ugodne razmere tudi za okužbe z oidijem vinske trte. Za varstvo svetujemo sredstva: POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), TALENDO EXTRA (0,08-0,2 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), FALCON EC 460 (0,4 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), CRYSTAL (0,2 l/ha), ali CABRIO TOP (2 kg/ha),…

Razmike med tretiranji prilagodite priraščanju mladik ter količini in intenzivnosti padavin. Zaščitno oblogo obnovite na 7 do 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m2 padavin ali več.

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: FOLPAN 50 SC, FOLPAN 80 WDG, ali drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet (Emendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal Premium, Momentum, Momentum Trio, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F). Po cvetenju pridejo za ta namen v poštev tudi bakrovi pripravki.

Obdobje zatiranja ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, bo ob izpolnitvi vseh pogojev napovedala Služba za varstvo rastlin. Točen termin bo pravočasno sporočen.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 07.06.2017 15:07
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS