45. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 05.06.2017 14:23 - Zaključeno


Obdobje suhega in vročega vremena je manj nevarno za širjenje krompirjeve plesni, vendar kljub temu priporočamo, da pregledujete nasade krompirja. Dokler v nasadu ali bližnji okolici ne opazite bolezenskih znamenj so lahko presledki med škropljenji nekoliko daljši. Če ste prejšnjič uporabili fungicid s sistemičnim ali delnim sistemičnim delovanjem lahko do naslednjega škropljenja počakate 10 do 14 dni, v primeru rabe dotikalnega fungicida pa je potrebno škropljenje ponoviti po preteku 7 do 10 dni oz. prej, če pade več kot 30 mm dežja. Pripravki s sistemičnim delovanjem so Infinito, Melody duo, Galben M in Ridomil Gold MZ pepite, fungicidi z delnim sistemičnim/translaminarnim delovanjem so Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, Antracol combi, Curzate C extra, Curzate M, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Profilux, Pergado MZ, Gett, Revus in še nekateri. V primeru pogostejšega pojavljanja ploh ali neviht so primerni tudi pripravki Enervin, Ranman top, Ranman twinpack, ki se manj izpirajo, podobno tudi dotikalni pripravek Electis.

V nasadih krompirja spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink koloradskega hrošča lahko uporabite katerega izmed insekticidov kot so Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Calypso SC 480, Mido 20 SL, Nuprid 200 SC, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG, Coragen, Bulldock EC 25, Sparviero, Mavrik 240, Raptol koncentrat, Raptol sprej, Laser 240 SC ali Neemazal T/S. Raptol, Laser in Neemazal lahko uporabite tudi pri ekološki pridelavi.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 05.06.2017 14:23
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS