Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Bajec Domen
07 / 373 05 94
domen.bajec_kgzs-zavodnm.si
specialist za varstvo rastlin fitopatologija, prognostika
mag. Rodič Karmen
07 / 373 05 86
karmen.rodic_kgzs-zavodnm.si
specialistka za varstvo rastlin entomologija, sadjarstvo, poljedelstvo
Peterelin Andreja
07 / 373 05 86
apeterlin_kgzs-zavodnm.si
strokovni sodelavec vrtnarstvo, FFS
Franci Bambič
07 / 373 05 94
franci.bambic_kgzs-zavodnm.si
tehnični sodelavec
Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.