Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec
Alenka Ferlež Rus
03 71 21 616
Alenka.Felez-Rus_ihps.si
Sadjarstvo, vinogradništvo
Sebastjan Radišek
03 71 21 626
Sebastjan.Radisek_ihps.si
Fitopatologija, hmeljarstvo
Magda Rak Cizej
03 71 21 624
Magda.Rak-Cizej_ihps.si
Entomologija, hmeljarstvo
Gregor Leskošek
03 71 21 662
Gregor.Leskosek_ihps.si
Hmeljarstvo, aplikacija FFS
Silvo Žveplan
Silvo.Zveplan_ihps.si
03 71 21 628
Poljedelstvo, vrtnarstvo
Jolanda Persolja
03 71 21 646
Jolanda.Persolja_ihps.si
Informatika, varstvo okolja
Roberto Motoh
03 71 21 627
RobertoMotoh_ihps.si
Tehnična podpora - prognostična oprema, terensko delo
Boštjan Hrustl
03 71 21 627
Bostjan.Hrustl_ihps.si
Tehnična podpora - prognostična oprema, terensko delo
Uroš Kolenc
03 71 21 627
Uros.Kolenc_ihps.si
Tehnična podpora - terensko delo
Marija Grašinar
03 71 21 629
Marija.Grasinar_ihps.si
Tehnična podpora - laboratorij
Sabina Gobec
03 71 21 629
Sabina.Gobec_ihps.si
Tehnična podpora - laboratorij
Silvija Ferk
03 71 21 629
silvija.ferk_ihps.si
Tehnična podpora - laboratorij
Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.