Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
O STRANI
KONTAKTI

UPRAVLJALEC PORTALA: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Kontakta oseba: Primož Pajk

Vsebinska in oblikovna zasnova portala, administracija portala (zdravstveno varstvo rastlin):

mag. Jolanda PERSOLJA, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega Tabora 2, 3310-Žalec, tel: 03 71 216 46

Razvijalec spletne aplikacije za prikaz agrometeoroloških podatkov:
Andrej Kovač
, Neoks s.p.

Razvijalec in administrator portala (SQL):
Tomaž Seliškar
, Velesa d.o.o.

INSTITUCIJE, KI PRISPEVAJO PODATKE
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
, Šmihelska c. 14, SI-8000 Novo mesto
Agencija RS za okolje
MKO - Direktorat za kmetijstvo, Sektor za podnebne spremembe, nevladne organizacije, šolstvo in knjigovodstvo
Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.