Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
SPLETNE POVEZAVE

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Uprava RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

Agencija RS za okolje (ARSO)

Agerncija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)


 Ostale povezave:

Program razvoja podeželja:
http://www.program-podezelja.si/sl/domov-3/28-las

Mreža za podeželje (podpora izvajanju PRP2014-2020)
http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/mreza-za-podezelje


 glej PUBLIKACIJE

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.