(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Na feromonskih vabah v zelju opažamo povečan ulov kapusovega molja. V primeru da opazite na 10 rastlinah 10 - 30 majhnih gosenic ali 1 - 4 velike, uporabite enega izmed naslednjih ...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta ima, odvisno od sortimenta, mladike dolge 50 do 100 cm. Socvetja so nabrekla, cvetovi se ločujejo (57 po lestvici BBCH). Rast je izredna, saj pogoste padavine in toplo ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Pridelovalce češenj obveščamo o pojavih češnjeve muhe. Svetujemo obešanje rumenih lepljivih plošč (na južno, jugovzhodno stran krošnje). V nasadih v primeru napada zaščitite pridel...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Nasadi jablan in hrušk so na stopnji razvoja plodičev s premerom 2 in več cm, približujejo se stopnji T (72 – 74 po lestvici BBCH). Pogoste padavine omogočajo intenzivno izpiranje...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Ostalo)
Posvet organizira Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v sodelovanju s KGZS, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica Posvet bo dne 17. maja 2018 v veliki dvo...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič