(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskova kodravost (Taphrina deformans) in listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) Na izpostavljenih legah so zgodnje sorte breskev in nektarin v fenofazi C - D po...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Murvov kapar (Pseudaulacaspis pentagona), ameriški kapar (Quadraspidiotus perniciosus) Nasade breskev in nektarin kjer se je v preteklosti že pojavljal murvov kapar je sedaj pr...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)   Pridelovalcem svetujemo, da sorte marelic, ki so v fenološki fazi B-C po Baggioliniju ali 51-53 po BBCH lestvici škropite ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)   Na sončnih legah so brsti zgodnjih sort marelic že močno napeti. Pridelovalcem svetujemo, da sorte, ki so v fenološki fazi...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak