(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskova kodravost (Taphrina deformans) Na severnem Primorskem so nasadi breskev in nektarin prešli v fenofazo D po Baggioliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (čašni listi odprt...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Na višjih, izpostavljenih legah so eešnje že v fenološki fazi napenjanja brstov (fenološka faza C-D po Baggoliniju oz. 53 po BBCH). Priporoeamo, da pred napovedanimi padavinami opr...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskova kodravost (Taphrina deformans) in listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) V priobalnem pasu so se zaradi toplega vremena v preteklem tednu breskve in nekt...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Cvetna monilija (Monilinia laxa)   V nasadih na izpostavljenih legah se odpirajo prvi cvetovi zgodnjih sort marelic (fenofaza BBCH 59 - 60 ali E po Baggioliniju). Prvo škropljen...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Murvov kapar (Pseudaulacaspis pentagona), ameriški kapar (Quadraspidiotus perniciosus) Nasade breskev in nektarin kjer se je v preteklosti že pojavljal murvov kapar je sedaj pr...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak