(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Oljkarje obveščamo, da na feromonskih vabah še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu plodov smo na posameznih zgodnih legah oljčnikov že opazi...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Jabolčni zavijač V minulem tednu smo na nekaterih lokacijah v Brkinih (Beka, Zavrhek in Prelože) zabeležili visoke ulove jabolčnega zavijača. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Oljkarje obveščamo, da smo skoraj na vseh območjih pridelave oljk opazili povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Škrlup Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in ...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Zaradi spremenljivega vremena in krajevnih padavin se lahko razvije peronospora vinske trte...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak