(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Jablane so v razvoju plodičev, pri katerih že prihaja do sekundarnega odpadanja in imajo v premeru 20-30 mm (71-73 po lestvici BBCH). Pri spremljanju infekcijskega potenciala jabl...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Jablane so v razvoju plodičev, pri katerih že prihaja do sekundarnega odpadanja in imajo v premeru 20-30 mm (71-73 po lestvici BBCH). Pri spremljanju infekcijskega potenciala jabl...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Nasadi breskev so v razvoju plodov, ki merijo v premeru 20-25 mm (72-73 po lestvici BBCH). Pridelovalce breskev opozarjamo, da s pogostimi padavinami narašča nevarnost okužb z bre...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Jablane so v razvoju plodičev, pri katerih že prihaja do sekundarnega odpadanja in imajo v premeru 20-30 mm (71-73 po lestvici BBCH). Listna površina intenzivno prirašča. Pri spre...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Jablane so v razvoju plodičev, ki odvisno od sortimenta pridobivajo na premeru ~ 20 mm (71-73 po lestvici BBCH). Pri plodičih že prihaja do sekundarnega odpadanja. Listna površina ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec