(Zahodna Slovenija/Lupinarji)
V zadnjih dneh se je na prehranske vabe začela loviti orehova muha. Muho lahko zatiramo s spodnjimi pripravki: Sredstvo Odmerek ali koncentracija Calypso SC 480 0,025 l/hl;...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Jabolčni zavijač (Cydia pomonella) V minulem tednu smo beležili povečan ulov jabolčnega zavijača v Slovenski Istri (Vaganel) in na Tolminskem (Sužid). V ostalem delu Primorske so ...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskov zavijač V tekočem tednu ulov breskovega zavijača presega prag škodljivosti. V nasadih poznih sort breskev kot so Cresthaven, Veteran in Fayette priporočamo zatiranje ško...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Če je od zadnjega škropljenja minilo več kot 10 dni ali je padlo več kot 20 mm padavin, je ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
V Brkinih so nasadi sliv in češpelj v fenofazi BBCH 78-79 (plod je dosegel 90 % končne velikosti). V tekočem tednu ponovno opažamo povečan ulov metuljev češpljevega zavijača. Škodl...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak